For servicevirksomheder

Servicevirksomheder, der foretager indgreb i en måler/et måleanlæg skal sikre sig at måleren/måleanlægget er i stand til at udmåle korrekt inden stedet forlades.
Hvis det i forbindelse med arbejdet  bliver nødvendigt at bryde en plombe eller en sikringsmærkat er måleren/måleanlægget ikke længere lovligt til brug i salgsæjemed. Servicevirksomheden skal inden måleren/måleanlægget forlades sikre sig at brudte plomber er genplaceret som beskrevet i f.eks. MV 02.46-07. 
 
Uanset kontraktlige aftaler er det

En praktisk foranstaltning er Den danske montørplombeordning som servicevirksomheder, kan tilmelde sig ved brug af formularen her.

Elektroniske formularer til

Brug en af formularerne her - så er du fri for at skulle huske at få alle data med og samtidig er du sikker på at din meddelelse kommer direkte til Doms Metrology ApS.