For anlægsejere

Generelt

Anlægsejeren skal altid bekymre sig om at

Målere/måleanlæg med national Dansk typegodkendelse (fra før 01. november 2006)

Med mindre andet fremgår af købsaftaler er det også ejerens ansvar at sørge for at opstillet måler/måleanlæg verificeres inden ibrugtagning.
Typisk vil der være tale om at ejeren har en installationsvirksomhed til at foretage opstilling eller montering og idriftsætte anlægget.
Når dette er sket, skal måler/måleanlæg anmeldes og verificeres.
Det bemyndigede organ har ikke ansvaret for at dette sker.

I slutningen af oktober måned 2006 er der etableret en række nationale typegodkendelser, der vil lette overgangsperioden for ejerne betydeligt. De har typegodkendelsesnumrene IV-36x og kan findes på DANAK's hjemmeside.

Her findes også MM 224, der muliggør anvendelse af standere sammen med betalingssystemer, også selv om standerne ikke tidligere har våret installeret sammen med et betalingssystem. 


Målesystemer efter MID (fra 01. november 2006 og fremover)

  1. Det er producentens opgave at sørge for at målesystemet er overensstemmelsescertificeret inden det tages i brug. Certifikatet fra Produktverifikationen er en del af producentens CE-dokumentation og som sedan producentens ejendom.
  2. Når benzinstandere er MID førstegangsverificerede, skal de efterfølgende have foretaget dampreturinspektion.
  3. Når et målesystem modificeres (udvides) skal det gennemgå en Produktverifikation. Det er anlægsejerens ansvar at dette foretages.
Gem Gem