For producenter

Producent er den der tager ansvar for og placerer et produkt på EU indre marked. Der er for kvantificering af væsker tale om MÅLESYSTEMER og ikke længere enkelte målere)

Hvad et konkret målesystem kommer til at bestå af er i høj grad op til producenten - det er jo producentens produkt.
Et målesystem kan på en benzinstation som minimum bestå af en brændstofudleveringsstander; men også omfatte fjernlagring på server i et andet land.

Da der i dag er krav om forskellige funktioner og også udbredt ønske om at begrænse risici og ansvar, kommer et målesystem nok til at ligge et sted imellem en stander og stander plus alle kommunikationsveje (f.eks. internettet). Læs mere her.