Forside > For producenter > Måleanlæg

Måleanlæg


Pr. 01. november 2006 kan der ikke længere udstedes national Dansk typegodkendelse af målere/måleanlæg, jf.  Bekendtgørelse 436 (Dansk rammebekendtgørelse der implementerer 2004/22/EC - også kendt som måleuinstrumentdirektivet eller MID).
Der er etableret danske regler for overgangstiden; men specielt for målere, der indgår i systemer som
  • Tankvognsmålere
  • Rampemålere
  • målere på bunkerbåde
skal man våre særligt opmærksom.

Da en tankvognsmåler i dag er typegodkendt som en måler og ikke som et målesystem, vil det frem til 31. oktober 2006 våre muligt at skifte målere imellem to tankvogne (eller depotramper eller bunkerbåde).

Efter 01. november 2006 er dette ikke længere muligt, da der jo så sammensættes to nye målesystemer og disse skal så førstegangsverificeres!

Der arbejdes på at indføre en såkaldt "Voluntary Modular Approach" således at der lettere kan sættes komplette målesystemer sammen af i forvejen "godkendte" dele. Enkelte Notificerede organer benytter sig af denne praksis selvom den endnu ikke er vedtaget. Det kan betyde at ikke alle anerkender sådanne "godkendelser" - Pas på.

Kommenteret liste af de trin der er på vejen til en MID overensstemmelse af et målesystem (åbner i nyt vindue).