Forside > For producenter > Overensstemmelse       

Overensstemmelse       

Med MID skal der ikke længere godkendes, der skal overens-stemmelseserklæres. Væsentligt for new approach produktdirektiver er at det er producenten, der skal tage ansvaret for placeringen af produktet på det indre marked.

For olie- og benzinsektoren er der ofte tale om at der er flere direktiver der skal opfyldes for det samme produkt, f.eks. MID, ATEX og maskindirektiv. 

For ATEX og MID gælder at de prøvninger, der skal medvirke til at demonstrere overensstemmelse skal være udført som akkrediterede prøvninger.

Annex MI-005 omhandler de systemspecifikke krav til "Målesystemer til dynamisk kvantificering af væsker bortset fra vand". Området omfatter bl.a. også brændstofmålesystemer.

Producenten kan vælge følgende veje til demonstration af overensstemmelse:

  • Modul B+F,
  • Modul B+D,
  • Modul G eller
  • Modul H1

Undermenu(er)