Forside > For producenter > Overensstemmelse        > Appelvejledning

Appelvejledning

Doms Metrology ApS udfører Produktverifikation (modul F) som en inspektionsforretning. Det betyder at resultatet af en Produktverifikation kan våre at produktet

 • lever op til gældende krav eller
 • ikke lever op til gældende krav

Afslaget givet ved ansøgning om Produktverifikation (modul F) kan være begrundet i følgende:

 • manglende opfyldelse af metrologiske krav
 • manglende opfyldelse af øvrige krav givet it EU Typeattesten (TEC'en)

Finder ansøgeren at afslaget på Produktverifikation (=resultatet af inspektionen er at produktet ikke lever op til gældende krav), kan ansøgeren indgive appel til det notificerede organ.  Appellen skal våre skriftlig og referere til det konkrete produkt.

En appel undersøges af personer, der
 • ikke har våret involveret i den pågældende Produktverifikation eller
 • øvrige personer, når Produktverifikationen er foretaget mindst 2 år før indgivelsen af appellen.
Undersøgelse af appel
 1. Når appellen modtages, registreres den umiddelbart på en afvigelsesrapport
 2. Herefter finder kvalitetschefen en eller flere undersøgere
 3. Kvalitetschefen meddeler ansøgeren at der er modtaget og registreret en appel og inviterer ansøgeren til at fremlægge sin sag
 4. Herefter undersøges sagen, idet forløbet skrives i en undersøgelsesrapport, der er bilag til afvigelsesrapporten.
 5. Undersøgelsen skal omfatte alle de krav der er til en Produktverifikation, herunder også de administrative
 6. Klagen/appellens udfald konkluderes i rapporten, som fremsendes til ansøgeren
 7. Såfremt forløbet giver anledning til afvigelser, registreres disse for sig selv.
Det understreges at en appel/klage er en individuel hændelse og ikke på nogen måde kan have noget med andre kundeforhold at gøre.