Forside > Vor historie

Vor historie

Doms Metrology ApS udspringer af Doms A/S, hvor måletekniske aktiviteter har været udført siden 1950'erne.
Først som reparatør og siden som kontrollør. Siden 1958 har vi arbejdet med kontrol af brændstofmålere, dels i forbindelse med reparationer og dels som underleverandør til Justervæsenet, senere Dantest og siden Force Instituttet.

Samarbejdet byggede bl.a. på en "gentleman agreement" med Justervæsenet/Dantest/Force, som gik ud at Doms ikke gik ind i akkrediteret kalibrering og Justervæsenet/Dantest/Force ikke gik ind i service.

Da der i 1996 skulle indføres dampretur på benzinsalgsstandere i Danmark, fandt vi at tiden var inde til at lade os akkreditere til kontrol af dampretur systemer.
På den møde brød vi ingen aftale og samtidig fik vi erfaring med akkrediteringsverdenen.

I 1997 opnæede Doms afdelingen  "Inspektion" akkreditering som inspektionsorgan og gik i gang med at udføre kontrol i opdrag af Miljøstyrelsen.

Stort set samtidig forespurgte Oliebranchen i Danmark om Doms ville våre interessert i og så sig i stand til at kunne gå ind i også at foretage legalmetrologisk kontrol af målere/måleanlæg.

I februar 1998 opnæede afdelingen, akkreditering til kalibrering af væskemålere og umiddelbart derefter også national Dansk bemyndigelse til legalmetrologisk kontrol af målere/måleanlæg til væsker bortset fra vand.
Hermed var der 2 ligestillede aktører på det danske marked: Force og Doms A/S - og dermed en basis for en reel konkurrence.

I 1998 kostede 1L 95 oktan blyfri benzin DKK 6,50, og verifikation af en benzinstander med en måler DKK 546.
I 2006 koster 1 L 95 oktan blyfri benzin 10,00 og verifikationen af en tilsvarende benzinstander DKK 718.

Siden 1998 er verifikationsintervallet ændret så der ikke længere verificeres hvert år men nu hvert andet år.

I 2012 besluttedes at begrænse virksomhedens aktiviteter til alene at omfatte kontrol.

Undermenu(er)