Forside > Vor historie > I dag

I dag


Som en konsekvens af kravene i måleinstrumentdirektivet blev Doms Metrology ApS udskilt fra Doms A/S.
Doms Metrology ApS er nu på alle måder et 3.-partsorgan.

Da vi allerede siden 1997 havde klar adskillelse til Doms A/S service- og handelseafdelinger, var de praktiske følger til at overskue.

Mærkbare ændringer er dog at Doms Metology

  • ikke kan udføre service og
  • ikke kan have personsammenfald med GVR - Doms ApS (tidligere Doms A/S)