Forside > Nyttige informationer

Nyttige informationer


Generel ordliste - forklaring af ord og begreber, der anvendes indenfor legalmetrologisk kontrol, akkreditering, kalibrering og prøvning - specielt vægtet for olie- og benzinsektoren.

FAQ/OSS om MID - samling af MID-relevante oplysninger for ejere og producenter.

National verifikation og reverifikation - Hvad udføres og hvad kræves der for at der kan verificeres?

Afvigelse og fejl - Danske certifikater udtrykker noget andet fra 01. januar 2007 - Hvorfor og hvad?

IV-365 og IV-366 - (målesystemer med store målere) Systemer med store muligheder og enkelte faldgrupper.

Verifikationsmærkaten er væk - Computerkappens glas er udskiftet eller mærkaten er gæet til ved rengøring

MM 234 - Instruks til verifikationslaboratorier med konsekvenser for servicevirksomheder (se især side 2).
Gebyrer 2008 - Eksempler på gebyrer gældende fra 01. januar 2008.

Brugs-, verifikations- og kundetolerancer - Hvad dækker de over i praksis ? Eksempler på hvornær der reguleres.

Prøvestande sælges