Målesystemer for store målere


Baggrund
Muligheder
Vær opmærksom på


Baggrund
Den danske tradition for godkendelse af målere blev effektivt brudt med IV-365, IV-366 og IV-368.

Typisk mekaniske målere, med national dansk eller EØF typegodkendelse er blevet godkendt alene. Installationen af målerne er så underlagt krav beskrevet udenfor typegodkendelsen.
Med MID blev der behov for fortsat at kunne skifte målere i en installation, vel at mærke uden at der så skulle foretages en overensstemmelsescertificering.

Problemet var, at hvis en målertype ikke længere kunne leveres (og der er en hel del målere af ældre dato i drift i Danmark) så skulle der installeres en ny type måler. Efter MID skal der så foretages en overensstemmelsescertificering af ikke blot måleren; men hele målesystemet.

Dette er delvist løst med etableringen af de nævnte typegodkendelser.Muligheder
Uagtet at det er specifikke juridiske enheder, der er producenter af de beskrevne målesystemer kan alle anvende dem - her er der ingen ændring i forhold til tidligere praksis.

Ideen i disse typegodkendelser er at tage udgangspunkt i målesystemet (i princippet som det gøres i MID) og så gøre måleren til en komponent i det samlede målesystem. Hermed er det målesystemet, der får TS-nummer (dette er helt i stil med de målesystemer der kan etableres på tankvogne, hvor det er muligt at opnå 50% af den ydelse Qmax som målerens typegodkendelse angiver).

Måler og luftudskiller kan vælges frit, når blot de lever op til specifikke krav.

Målsystemerne kan førstegangsverificeres frem til udløbet at overgangsperioden, blot der indgår målere med en gyldig typegodkendelse.


Vær opmærksom på

^Tilbage til sidens top